Medewerker interne transport dienst in Boxtel

Vacaturenummer: 25-04-2018/VZ

Algemeen:

Het verzorgen van diverse transportwerkzaamheden en verrichten van hand- en spandiensten.

Plaats in de organisatie

Situatieschets:

De transportdienst verricht efficiënt en effectief transport, met als doel de verschillende afdelingen van de juiste goederen te voorzien, dan wel af te voeren.

Leiding ontvangen / leiding geven:

- Ontvangt directe leiding van de assistent hoofd facilitaire dienst, functionaris legt aan deze persoon verantwoording af over de dagelijkse voortgang van werkzaamheden.

Interne en externe contacten:

- Interne contacten: dagelijks contact met de collega-medewerkers van de transportdienst, facilitaire dienst en overige afdelingen.

- Externe contacten: o.a. contact met de afvaltransporteur, leveranciers.

Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen

Hoofdtaak 1

- Verzorgen van transport van diverse goederen.

- Transporteren van goederen, afval (b.v. huisvuil, glas, incontinentiemateriaal, en linnengoed).

- Signaleren van niet-correcte scheiding van afval en hiervan melding maken bij de milieucoördinator.

- Het transporteren van goederen, post naar/tussen externe locaties.

Hoofdtaak 2:

Verrichten van diverse hand- en spandiensten

- Incidenteel klaarzetten van stoelen, tafels, e.d. bij activiteiten en de Heilige mis.

- Incidenteel inrichten van ruimtes.

- Incidenteel uitvoeren van interne verhuizingen.

- Overige voorkomende werkzaamheden (in opdracht).

- Sorteren en distribueren van de post.

- Onderhouden van transportmaterialen, zoals karren en containers.

- Transporteren van magazijngoederen naar de diverse afdelingen.

Functie eisen:

- Kennis van het materieel en relevante procedures.

- Zelfstandig verrichten van de eigen werkzaamheden binnen voorschriften en richtlijnen.

Soms is enige improvisatie nodig, bijvoorbeeld m.b.t. het inrichten van ruimten.

(Er is terugvalmogelijkheid op de assistent hfd. Facilitaire Dienst).

- Voldoende sociale vaardigheden. Er zijn dagelijkse contacten met name met collega’s van eigen en overige afdelingen van het verpleeghuis en ziekenhuis en contacten met bewoners

bij het afgeven en ophalen van goederen.

- Voldoende uitdrukkingsvaardigheid. Deze is nodig bij de dagelijkse contacten met collega’s, bewoners, bezoek en overige medewerkers van de instelling.

- Goede fysieke gesteldheid. Goede accuratesse. Oplettendheid is nodig t.b.v. het handhaven van voorschriften en richtlijnen. Bijvoorbeeld voor wat betreft milieueisen en het op de

juiste tijdstippen ophalen en bezorgen van goederen.

- Enig gevoel voor het materiaal waar de medewerker mee in aanraking komt, voor wat betreft het vervoeren ervan.

- Gevoel voor accuratesse , bijvoorbeeld m.b.t. tijdschema’s voor de afvoer van goederen

- Gevoel voor hygiëne m.b.t. de omgang met afval, vuile was, e.d.

- In bezit van rijbewijs

Aantal uren:

- Gemiddeld 20 uur per week

- Flexibiliteit wordt gevraagd tav het rooster; bij ziekte of verlof van anderen

Doelgroep:

- WSW

- Pw + LKS

Voor meer informatie kun je terecht bij Monique Remmers 06-38778184 en Vincent de Zeeuw 06-22794616

Plaatsingsdatum:
27 april 2018

Referentie:
25-04-2018/VZ

Regio:
Boxtel

Functiegroep:
Wsw, Participatiewet

Opleidingsniveau:
LBO, MBO

Aantal uren:
Parttime

Dienstverband:
Permanent

Branche:
Facilitair dienstverlenend

Terug naar overzicht Solliciteren