Fulltime Medewerker Compostering St Oedenrode

Vacaturenummer: 20-06-2017/VZ

Algemeen:

De medewerker compostering voert alle voorkomende werkzaamheden uit in en rond de compostering. Hoofd taken zijn het beoordelen van het input materiaal, het mengen en bewerken van het input materiaal, vullen van tunnels, zeven en verladen van het organisch materiaal.

 

Opleiding, kennis, ervaring:

De medewerker compostering krijgt binnen de compostering een duidelijke instructie over,

het bedienen en onderhouden van diverse machines;

de volgorde van het composteerproces (verwerven, aanvoeren en ontvangen, composteren, zeven, opslaan en afleveren);

gebruik van diverse informatiedragers;

persoonlijke hygiëne;

 

Instelling, houding en visie:

Van de medewerker compostering wordt verwacht dat hij/zij:

zelfstandig werkt als ook in teamverband;

zich openstelt voor feedback;

eigen initiatief toont;

 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheden

De medewerker compostering:

Voert de opgegeven werkzaamheden zelfstandig uit en houdt daarbij rekening met inachtneming van veiligheid, regels en voorschriften;

Controleert voortdurend de te verwerken materialen op afwijkingen;

Voorkomt schade aan de machines;

Lost, laad, en verplaatst materiaal/goederen zelf met de daarvoor bestemd hulp materiaal;

Bespreekt geconstateerde afwijkingen met de (assistent) profit- centerleider compostering.

 

Plaats in de organisatie:

De medewerker compostering wordt aangestuurd door de leidinggevende in de compostering

 

Onderhoudt contacten met: 

De medewerker compostering heeft contacten met collega’s over de werkuitvoering.

 

Bedieningsvaardigheid, oplettendheid:

De medewerker compostering:

Werkt veilig voor zichzelf en omgeving;

Bedient de verwerkingsmachines;

Maakt gebruik van diverse hulpmateriaal zoals loader en heftruck;

Ziet toe op eventuele afwijkingen bij het te of verwerkte materiaal;

Het bijhouden en correct invullen van de diverse informatiedragers;

Gebruikt de beschikbaar gestelde machines, gereedschappen en goederen naar behoren;

Is oplettend bij het systematisch nalopen van controlepunten, het waarnemen van slijtage os storingen, en het op de juiste manier gebruiken van gereedschap;

Het toezien op de goede gang van zaken in en rond de compostering;

Werkt opgeruimd, nauwkeurig en systematisch;

 

Bezwarende werkomstandigheden:

De medewerker compostering:

Voert de werkzaamheden zelfstandig uit;

Werkt veelal zittend en soms in een inspannende houding;

Oefent regelmatig krachten uit tot circa 25 kg, bij uitzondering meer; 

Gebruikt bij zwaardere lasten takel of krik;

Bukt, klimt, trekt en werkt uit evenwicht of boven de macht (storingen aan zeefinstallatie);

Ondervindt hinder van stoffige, vochtige, warme en donkere ruimtes;

Komt in aanraking met vuile of vette materialen;

Loopt kans op lichamelijk letsel door het gebruiken van gereedschappen, het werken in de omgeving van in werking zijnde zeven, verkleiner, vrachtwagens en loaders;

 

Werktijden: tussen 7.30-16.30

 

Doelgroep:

WSW

P - Wet

 

Voor meer informatie kun je terecht bij Monique Remmers 06-38778184, Maarten Rooyackers 06-22416977 en Vincent de Zeeuw 06-22794616.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsingsdatum:
05 juli 2017

Referentie:
20-06-2017/VZ

Regio:
Meierijstad

Functiegroep:
Wsw, Participatiewet

Opleidingsniveau:
LBO, MBO

Aantal uren:
Parttime

Dienstverband:
Temporary

Branche:
Groen / Buitenwerk, Vervoer magazijn

Terug naar overzicht Solliciteren