Parttime beheerder Gemeenschapshuis in Schijndel

Vacaturenummer: 18-11-2020/VZ

ALGEMEEN:

De beheerder is in staat zelfstandig het beheer te voeren over de accommodatie onder gestructureerde inhoudelijke leiding van de hoofdbeheerder dan wel met gezamenlijke verantwoordelijkheid rechtstreeks naar het Dagelijks Bestuur,

in een wisselende dienst (derhalve met inbegrip van avond- en eventuele weekenddiensten).


WERKZAAMHEDEN:

Administratief

De beheerder houdt de agenda bij en noteert afspraken met betrekking tot de verhuur van ruimten ten behoeve van activiteiten van derden. Hij maakt overzichten van de bezette uren en is in staat eenvoudige administratieve overzichten te maken. Aan het eind van de dag sluit hij de kassa af en draait daaruit het voor de boekhouding nodige overzicht van huuropbrengst en consumpties.

ICT

Hij moet om kunnen gaan met telefoon, elektronische kassa en computer. Hij moet kunnen mailen en kennis hebben van de website. Hij moet de in de accommodatie aanwezige geluidsapparatuur, beamers, podiumverlichting en dergelijke kunnen bedienen.

BEHEER:

Hij opent en sluit het gebouw en verricht de daarbij noodzakelijke werkzaamheden. Hij houdt toezicht op het gebruik van de accommodatie. Hij verhuurt lokalen en neemt deze op in de planning voor de bezetting van het gebouw. Hij zorgt voor het zoveel mogelijk overeenkomstig de wens van gebruikers gereedmaken van lokalen.

Hij ontvangt bezoekers. Hij verstrekt consumpties, int de daarvoor verschuldigde gelden, en draagt deze af. Hij zorgt mede voor het op peil houden van voorraden. Hij draagt mede zorg voor een schone bar. In het algemeen gezegd werkt hij mee aan optimaal verhuur, gebruik, en schoonmaak van de accommodatie en omliggend terrein, inclusief inventaris, hulpmiddelen, ge- en verbruiksartikelen.

ONDERHOUD:

Hij zorgt mede voor het periodiek onderhouden van vloeren, meubilair e.d. Waar nodig verricht hij kleine reparaties. Hij gaat mede na, of onderhoudscontracten met betrekking tot in de accommodatie aanwezige installaties, zoals liften, deuren, schuifwanden, elektrische installaties, beveiligingsapparatuur e.d. in voldoende mate worden nagekomen. Hij meldt storingen in voorgenoemde installaties.

LEIDING:

Hij houdt toezicht op schoonmaakwerkzaamheden in de accommodatie en op het gebruik van apparatuur en installaties. Hij geeft direct leiding aan parttimers en vrijwilligers en indirect aan gebruikers en deelnemers aan activiteiten.

FUNCTIE EISEN:

- heeft kennis van het horecagebeuren

- heeft redelijk basiskennis van ICT

- beschikt over goede contactuele eigenschappen

- beschikt over een goede uitdrukkingsvaardigheid

- is nauwkeurig

- heeft LBO+/MAVO werk en denkniveau

- kan volledig staan en lopen

AANTAL UREN WERKROOSTER:

- Parttime: 28 / 24 uur

- Werkt onregelmatig inclusief weekenden (niet elk weekend)

- Compensatie vindt plaats middels tijd voor tijd

Doelgroep:

- WSW

- PW

Voor meer informatie kun je terecht bij Monique Remmers 06-38778184

en Vincent de Zeeuw 06-22794616.

Plaatsingsdatum:
09 oktober 2018

Referentie:
18-11-2020/VZ

Regio:
Meierijstad

Functiegroep:
Wsw

Opleidingsniveau:
LBO, MBO

Aantal uren:
Parttime

Dienstverband:
Vast

Branche:
Facilitair dienstverlenend

Terug naar overzicht Solliciteren