Wij hebben mensen voor jou!

Werkpartners werft personeel en vervult de rol van werkgever voor medewerkers die onder de Participatiewet vallen voor diverse sociale werkbedrijven. Daarnaast bemiddelt Werkpartners regulier personeel voor gemeenten en sociale werkbedrijven.

Werkpartners detacheert zowel medewerkers die onder de Participatiewet vallen als regulier personeel. Wij werven, selecteren,matchen en plaatsen medewerkers bij tal van werkgevers in de regio Eindhoven-Tilburg-den Bosch. Hiernaast begeleiden wij medewerkers met een verminderde loonwaarde om zeker te zijn dat onze medewerkers optimaal functioneren binnen de bedrijven waar zij gedetacheerd zijn. Dit geeft ondernemers de kans om met een minimale inspanning invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.